• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวัดสวน - บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 2,3 ตำบลวังคีรี - ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • ประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • เอกสารประมูล เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารตลาดสดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงวันที่10 กันยายน2562

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว - ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วย

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะช่วงยาว มีหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คั

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

 • เอกสารประมูล เรื่อง ประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีลสายบ้านวังเจริญ - บ้านสะพานกอด (ตอน ๔) หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด เชื่อม ทางหลวงแผ่นดินห

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวัดสวน – บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลวังคีรี – ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดต

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเครื่องจักรกล แบบท้ายลาด สะพานไฮดรอลิก ชนิด ๑๒ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๓๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ.๑-๐๐๓๒ กันตัง - วังวน เทศบาลเมืองกันตัง - ตำบลบางเป้า - ตำบลวังวน อำเภอกันตัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรืออลูมิเนียม พร้อมเทรลเลอร์ลากเรือ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายบ้านคลองโก หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลท่างิ้ว – ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และการป้องกันการกัดเซาะลาดไหล่ทางสาย ตง.ถ๑ – ๐๐๔๗ วังชุม – ห้วยช้างสาร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองช้างแล่

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะช่วงยาว มีหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชนิดพาราแอสฟัลต์ คอนกรีตสายบ้านโคกทรายใต้ - หน้าควน หมู่ที่ ๖ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่า

 • หน้า 1 จาก 58 1 234...58