• ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสะพานไทร – บ้านทุ่งค่าย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง – หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งค่

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ๑ - ๐๑๐๗ กลิ้งกลอง - ผมเด็น หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเมืองเพชร - หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายควนล้อนตก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง-ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านวังทอง - บ้านบางนาว หมู่ที่ ๘,๒ ตำบลวังมะปรางเหนือ - หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายเขาแก้ว – ห้วยเหรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา – หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกวัว – โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง เชื่อม

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สายบ้านควนเหมียง – บ้านควนลิง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกุ้ง – หมู่ที่ ๔ ตำบลวังคีรี อำ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สายบ้านควนเหมียง – บ้านควนลิง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกุ้ง – หมู่ที่ ๔ ตำบลวังคีรี อำ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าหวี - นาทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ - ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบทั่วไป (ชนิดคาร์บอนในตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านวังทอง - บ้านบางนาว หมู่ที่ ๘,๒ ตำบลวังมะปรางเหนือ - หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่าวตง อำเภอ

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านวังทอง-บ้านบางนาว หมู่ท

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยนาใต้ ถนนสายยะหรม – นาป่าไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกยาง เชื่อม ตำบลคลองลุ เชื่อ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน บ้านเขาติง หมู่ที่ ๕ ตำบลลิพัง - ถ.สุสานลิงภูบรรทัด เชื่อม ถนนตรัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองฮีคุย – ปากร่วม หมู่ที่ ๕ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง เชื่อม หม

 • ลงนามในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสอม - ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งชน – คลองลำชาน หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านตาขาว - ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคา

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง. ถ๑ - ๐๐๔๙ แยกทางหลวง หมายเลข ๔๐๓ - บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ ๒,๓,๘,๔,๕,๗

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ๑ - ๐๐๙๐ สี่แยกหนองดุก - ปากสุหรา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองเป็ด – กรงไหน หมู่ที่ ๕,๗,๑,๒ ตำบลนาชุมเห็ด – ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว

 • หน้า 1 จาก 47 1 234...47