• ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรืออลูมิเนียม พร้อมเทรลเลอร์ลากเรือ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจัดซื้อเรืออลูมิเนียม พร้อมเทรลเลอร์ลากเรือ จำนวน ๑ ลำ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหว

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและพนังกั้นน้ำแม่น้ำตรัง (ฝั่งซ้าย) ตำบลนาท่ามเหนือ -ตำบลนาตาล่วง - ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีป

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและพนังกั้นน้ำแม่น้ำตรัง (ฝั่งซ้าย) ตำบลนาท่ามเหนือ -

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่จำหน่ายออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายกันตังใต้-บางแรด (ตอน ๘) เทศบาลเมืองกันตัง - ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยสาย ถนนสายผมเด็น – โคกยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา เชื่อม หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ๑ – ๐๐๓๕ ยุทธศาสตร์ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง – ตำบลควนปริง อำเภ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายมิ่งเมือง หมู่ที่ ๔,๑,๙,๘ ตำบลควนปริง - ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวด

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านต้นหว้า - บ้านหานโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์ - ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหว

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโคกทรายใต้ - บ้านหน้าควน หมู่ที่ ๖ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว – ตำบลปะเหลียน อำเภอป

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สาย ตง.ถ๑ - ๐๐๖๗ โคกชะแง้ - บ้านเกาะปุด (ตอน ๓) หมู่ ๑๐ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนา

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคพซีล สายบ้านเขาโอน หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ เชื่อมต่อบ้านหนองหมอ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านหน้าควน หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำผุด – ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ​ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง แบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านลำภูรา - คลองมิท่า หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภูรา - ตำบลปากคม

 • ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต และปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบพาราเคพซีลสาย ตง.ถ๑ – ๐๐๓๙ บ้านยางงาม – บ้านวังคีรี

 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต และปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจร

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านในเขา - บ้านทุ่งกอ หมู่ที่ ๓,๒,๑ ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำรา

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ๑-๐๑๑๗ บ้านกะลาเส-บ้านพรุพี หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเก

 • หน้า 1 จาก 55 1 234...55