ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง  ยกเลิกประกาศประมูลให้เช่าอาคารบริเวณท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

--------------------------------------------

 

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เปิดประมูลให้เช่าอาคารบริเวณท่าเทียบเรือ     ทุ่งคลองสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตามประกาศลงวันที่ 9 กันยายน 2563จำนวน 2 รายการ คือ อาคารเก็บสัมภาระนักท่องเที่ยว จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 45 ตารางเมตร และอาคารศูนย์จำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ  200 ตารางเมตร ซึ่งกำหนดขายเอกสารประมูล ระหว่างวันที่  9 กันยายน 2563  ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 นั้น

 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ซื้อเอกสารประมูล ซึ่งไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้เช่าได้ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                         ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2563

 

                                                                           กิจ  หลีกภัย

                                                                       (นายกิจ  หลีกภัย)

                                                              นายกองค์การบริหารส่วน่จังหวัดตรัง