อบจ.ตรัง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดงานชุมนุมสตรีจังหวัดตรัง เนื่องในวันสตรีสากล ครั้งที่ 33

วันที่ 16 มี.ค. 2561 เมื่อเวลา 14.30 น . ที่ลานวัฒนธรรมสนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจั...

นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 ของวิทยาลัยการอาชีพกันตัง วันที่ 16 มี.ค. 2561 เมื่อเวลา 10.00 น. นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็น

อบจ.ตรัง ประสานโรงโม่เอกชนระเบิดหินน้ำหนัก 540 ตัน เปิดทางสัญจรให้ชาวบ้านในตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น

ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน