นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2560

วันที่ 28 เม.ย. 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมการประชุมหั...

นายกอบจ.ตรัง ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังแบบ 4.0 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ

นายกอบจ.ตรัง ร่วมเสวนาทิศทางของท่องเที่ยวตรังจังหวัดตรัง
ประกาศอบจ.ตรัง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ(ฉบับที่ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ตรังคัพ
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน