อบจ.ตรัง “ร่วมใจ ทำความดี” ทำความสะอาดสำนักงานถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 13 ตุลาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดโครงการร่วมใจ ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

นายกอบจ.ตรัง และคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อบจ.ตรังจัดประชุมสภาอบจ.ตรัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 สภาฯ มีมติให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องการเปิดประมูลให้เช่าห้องทำงานในอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ

คลิ๊กดาวโหลด

ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องรับโอนข้าราชการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องการเปิดประมูลให้เช่าทีีดิน จำนวน 1 ห้อง
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน