ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15ส.ค. 2560 เวลา 13.30 น. มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีฝ่ายบริหารนำโดยนายกิจ...

นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ลงพื้นที่ตำบลตะเสะ

นายกอบจ.ตรัง และข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม
การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๐ “คอซิมบี๊เกมส์”

คลิ๊กดาวน์โหลดตารางแข่งขัน

ประกาศอบจ.ตรัง เรื่อง เช็คหมดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๙๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคาร จำนวน ๑ หลัง ตั้งอยู่ถนนตรัง – สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ครั้งที่ ๒)
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน