องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) เดินหน้าโครงการบำบัดขยะอันตรายต่อชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

19 ก.ย. 2561 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) เดินหน้าโครงการบำบัดขยะอันตรายต่อชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอ...

คณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนเทศบาล 1

อบจ.ตรัง เร่งประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ผลการรับสมัครเพื่อคัดเลือกฯ

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ

ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน