เรือเอ็นพีเลิฟจิสติกส์ 2 (NP Lovegistics 2) เดินทางมาเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือนานาชาติตรัง

20 พ.ค. 2561 - เรือเอ็นพีเลิฟจิสติกส์ 2 (NP Lovegistics 2) เดินทางมาเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือนานาชาติตรัง (Trang International Port) อ.กันตัง จ.ตรัง พร้...

นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.บางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ร่วมในพิธีอุปสมบทบุตรชายของนายชุมพล นุ่มสวัสดิ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียดประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น

ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน