วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการบุกเบิกถนน สายช่องขี้แรด - ควนสัมพันธ์ (ตอน 2)

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการปรับปรุงผิวถนนจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมประกวดภาพถ่าย งานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอเชิญส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาที่ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๓
บริการข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

วังหินลาด...ลำธารสร้างสุข
เที่ยวชมเตาถ่านแหล่งอนุรักษ์...ล่องเรือคายัคเก็บสาหร่าย