องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20 สิงหาคม 2563 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการลับมีดกรีดยาง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งครก หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จ.ตรัง

20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามแผนการแจกจ่ายถุงยังชีพ การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอำเภอสิเกา
ขอเชิญส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาที่ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๓

http://www.trangpao.go.th/download.phpกดลิงค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดอบจ.ตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563
บริการข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

วังหินลาด...ลำธารสร้างสุข
เที่ยวชมเตาถ่านแหล่งอนุรักษ์...ล่องเรือคายัคเก็บสาหร่าย