ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง)

12 พ.ย. 2561 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) นำเครื่องจักรกลไปซ่อมถนนสายโคกแค-เขาปูน ต.เขาขาว-ต.เขาปูน อ.ห้วย...

17 ตุลาคม 2561 นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันตำรวจ” ประจำปี 2561

นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ลงพื้นที่บ้านวังหิน ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค(ทุกตำแหน่ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยและสอบปฏิบัติ

ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบจ.ตรัง(เพิ่มเติม)
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน