โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างสะพานแหลมม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลบางเป้า เป็นโครงกา...

นายกอบจ.ตรังเป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้างสุขให้ผู้สูงวัย (ครั้งที่8) ณ อำเภอรัษฎา จ.ตรัง

นายกอบจ.ตรัง ร่วมสำรวจป่ายาง กลางเมือง อายุ 100 กว่าปี สมัยพระยารัษฎาฯ
ประกาศ อบจ.ตรัง เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาด ค.ส.ล.ชั้นเดียว คร้ังที่ 2

ประกาศอบจ.ตรัง เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ดินพร้อมอาคาร จำนวน 1 หลัง

ประกาศ อบจ.ตรัง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน