นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จำนวน167 คน ได้มาทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เตาเตาถ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

4 ธ.ค. 2561 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จำนวน167 คน ได้มาทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เตาเตาถ่านขององค์การบ...

นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง ได้เดินทางมาพูดคุยและอำลา นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง

อบจ.สงขลานำคณะ อสม.เชี่ยวชาญ จำนวน 200 คน มาทัศนศึกษาดูงาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561

คู่มือการทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คลิ๊ก คู่มือการทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของอบจ.ตรัง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอบจ.
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน