มีคณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดนราธิวาส จำนวนประมาณ 20 คน มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน

8 มิ.ย. 2562 - มีคณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดนราธิวาส จำนวนประมาณ 20 คน มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) ที่หมู่บ้...

อบรมมารยาทไทย อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมของไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยกองแผนและงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร “การทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม การแปรรูปสมุนไพร และอาชีพด้านหัตถกรรม”
โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หนังสือขอเชิญส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน