นายกอบจ.ตรัง เปิดถนนสายไสปุด ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว

วันที่ 15 ธ.ค. 60 เมื่อเวลา 10.40 น. นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสปุด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้...

อบจ.ตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกอบจ.ตรังเยี่ยมชาวบ้านและเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพจากภาคส่วนต่างๆที่บริจาคมาให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น

ดาวโหลดรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอบจ.อื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องการเปิดประมูลให้เช่าห้องทำงานในอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน