คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการลับมีดกรีดยาง ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดถนนสายโต๊ะบัน – ดุหุน หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์

ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือฯกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บริการข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

วังหินลาด...ลำธารสร้างสุข
เที่ยวชมเตาถ่านแหล่งอนุรักษ์...ล่องเรือคายัคเก็บสาหร่าย