นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านสว่างคีรี

8 พ.ค. 2562 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านสว่างคีรี ต.โคกยาง อ.กันตัง เพื่อดูฝายมีชีวิต ฝายน้ำล้นที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันส...

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือน รอมฎอน ประจำปี 2562

นายกิจ หลีกภัย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

1.คู่มือการทำแบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2.คู่มือการทำแบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 1.สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...

ผลการดำเนินการก่อสร้างถนนอบจ.ตรัง

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอบจ.คัพ ประจำปี 2562
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน