โครงการฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานศึกษาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
แผนการตรวจสอบประจำปี 2563

แผนการตรวจสอบประจำปี 2563

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 62

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกรรม กลุ่มที่ 1
วังหินลาด...ลำธารสร้างสุข

เที่ยวชมเตาถ่านแหล่งอนุรักษ์...ล่องเรือคายัคเก็บสาหร่าย
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด