องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยกองแผนและงบประมาณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร “การทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม

27 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยกองแผนและงบประมาณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ปร...

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค

คณะนายขำและคณะเพื่อนจาก อ.สะเดาจ.สงขลา มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอบจ.คัพ ประจำปี 2562

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอบจ.คัพ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ตรัง คัพ รุ่นประชาชนทั่วไป (10 อำเภอ)

รับโอน(ย้าย)ข้าราชการอบจ.ตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุร...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ (D.A.R.E.)
ท้องถิ่นกับอาเซียน