นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

นายกิจ หลีกภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมปล่อยแถวกองกำลังตามมาตรการเคอร์ฟิว ภายใต้ พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรับมือ covid-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ทำการตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ ให้กับบุคลากรในสังกัด ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ
ประกาศหลักเกณฑ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ขยายเวลาการยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม

หน้ากากอนามัย...ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี
วังหินลาด...ลำธารสร้างสุข

เที่ยวชมเตาถ่านแหล่งอนุรักษ์...ล่องเรือคายัคเก็บสาหร่าย
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด