• โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

 • ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • ผลการดำเนินการก่อสร้างถนนอบจ.ตรัง

 • โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอบจ.คัพ ประจำปี 2562

 • การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ตรัง คัพ รุ่นประชาชนทั่วไป (10 อำเภอ)

 • รับโอน(ย้าย)ข้าราชการอบจ.ตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

 • ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของอบจ.ตรัง

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอบจ.

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค(ทุกตำแหน่ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยและสอบปฏิบัติ

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบจ.ตรัง(เพิ่มเติม)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)

 • ผลการรับสมัครเพื่อคัดเลือกฯ

 • โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • ระเบียบการแข่งขันกีฬา อบจ.ตรัง ประจำปี 2561

 • หน้า 1 จาก 4 1 234