• ประกาศสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบจ.ตรัง

 • ระเบียบการแข่งขันกีฬายอดนิยมสู่สากล ประจำปี 2563 กีฬาฟุตบอล อบจ.ตรังคัพ รุ่นประชาชนทั่วไป (10 อำเภอ)

 • ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ตรัง คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 • อบจ.ตรัง ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ (ศาลากลางหลังเก่า) ร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะอันตราย

 • มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 • รายงานการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2562 รอบที่ 2

 • รับโอนข้าราชการอบจ.จากอบจ.อื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองแผนและงบประมาณ รอบที่ 2

 • ระเบียบการแข่งขันบาสโลบ ประจำปี 2562

 • ระเบียบการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง

 • ขอเชิญพนักงานจ้างสังกัด อบจ.ตรัง เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม

 • ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพฯ(LPA)ประจำปี 2562

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 • ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

 • ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในอาคารสำนักงานอบจ. วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562

 • ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.ตรัง ประจำปี 2562

 • ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายอดนิยมสู่สากล ประจำปี 2562

 • ตารางเดินรถโดยสารประจำทางของ อบจ.ตรัง

 • งานเชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย 2562

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561-2565

 • หน้า 1 จาก 5 1 2345