• รับโอนข้าราชการอบจ.จากอบจ.อื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองแผนและงบประมาณ รอบที่ 2

 • ระเบียบการแข่งขันบาสโลบ ประจำปี 2562

 • ระเบียบการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง

 • ขอเชิญพนักงานจ้างสังกัด อบจ.ตรัง เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม

 • ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพฯ(LPA)ประจำปี 2562

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 • ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

 • ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในอาคารสำนักงานอบจ. วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562

 • ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.ตรัง ประจำปี 2562

 • ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายอดนิยมสู่สากล ประจำปี 2562

 • ตารางเดินรถโดยสารประจำทางของ อบจ.ตรัง

 • งานเชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย 2562

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561-2565

 • โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

 • ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • ผลการดำเนินการก่อสร้างถนนอบจ.ตรัง

 • โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอบจ.คัพ ประจำปี 2562

 • หน้า 2 จาก 6 1 2 3456