• รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอบจ.อื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องการเปิดประมูลให้เช่าห้องทำงานในอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องรับโอนข้าราชการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องการเปิดประมูลให้เช่าทีีดิน จำนวน 1 ห้อง

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ (ท่าเรือตรัง))

 • การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๐ “คอซิมบี๊เกมส์”

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่อง เช็คหมดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๙๑

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าที่ดินพร้อมอาคาร จำนวน ๑ หลัง ตั้งอยู่ถนนตรัง – สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ครั้งที่ ๒)

 • ประกาศ อบจ.ตรัง เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาด ค.ส.ล.ชั้นเดียว คร้ังที่ 2

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ดินพร้อมอาคาร จำนวน 1 หลัง

 • ประกาศ อบจ.ตรัง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 • ประกาศ อบจ.ตรัง เรื่อง การประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราของ อบจ.ตรัง

 • ประกาศ อบจ.ตรัง เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาด ค.ส.ล.ชั้นเดียว ในที่ดินราชพัสดุ

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ(ฉบับที่ ๒)

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

 • โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ตรังคัพ

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ

 • ขอเชิญร่วมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันและชมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ตรัง คัพ ประจำปี 2559

 • เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันเรือพาย อบจ.ตรัง ประจำปี 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

 • หน้า 4 จาก 6 123 4 56