• คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการลับมีดกรีดยาง ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดถนนสายโต๊ะบัน – ดุหุน หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมปล่อยปูม้า ในโครงการขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • โครงการฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานศึกษาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 • นายกิจ หลีกภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมปล่อยแถวกองกำลังตามมาตรการเคอร์ฟิว ภายใต้ พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรับมือ covid-19

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ทำการตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ ให้กับบุคลากรในสังกัด ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานต่อศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชีวิตคนตรัง รุ่นที่ 1

 • คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเด็กน้อย ตรัง ได้เข้าพบนายกกิจ หลีกภัย เพื่อขอบคุณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่นักเรียนกีฬากระโดดเชือก

 • กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย )

 • โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

 • โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

 • โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 • หน้า 1 จาก 48 1 234...48