• องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยกองแผนและงบประมาณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร “การทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค

 • คณะนายขำและคณะเพื่อนจาก อ.สะเดาจ.สงขลา มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมข้าราชการ

 • นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง พร้อมด้วยนายทวี สัตยาไชย

 • ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง)

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยกองแผนและงบประมาน

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยกองแผนและงบประมาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นำโดย นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน

 • คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ.ตรัง

 • คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

 • คณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ. ห้วยยอด จ.ตรัง ได้จัดทัศนศึกษาพาน้อง ๆ

 • นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ สังขาว นายก อบต.ในควน

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโครงการวิจัย "รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการจัดการขยะพลาสติกในจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลอย่างบูรณการทุกภาคส่วนและยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง" วันที่

 • นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง และนายสมจิตร คงฉาง รองนายกอบจ.ตรัง

 • คณะครู-นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุล อ.สิเกา จ.ตรัง ได้จัดทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน

 • นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย ครั้งที่ 22 เ

 • เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย

 • คณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนลำภูลาเรืองวิทย์ จำนวน 64 คน ได้มาทัศนศึกษาเรื่องการทำถ่านไม้โกงกาง

 • หน้า 1 จาก 46 1 234...46