• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จำนวน167 คน ได้มาทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เตาเตาถ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง ได้เดินทางมาพูดคุยและอำลา นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง

 • อบจ.สงขลานำคณะ อสม.เชี่ยวชาญ จำนวน 200 คน มาทัศนศึกษาดูงาน

 • นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง)

 • คณะจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตตรัง

 • คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานจังหวัดตรังได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตาถ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง)

 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมในพิธีมอบหมวกนิรภัย

 • นายกิจหลีกภัย นายก อบจ.ตรัง พร้อมด้วย นายทวี สัตยาไชย ที่ปรึกษานายก อบจ.ตรัง

 • ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) นำเครื่องจักรกลไปซ่อมถนนสายหนองกก-ในควน ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

 • ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง)

 • ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง)

 • 17 ตุลาคม 2561 นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันตำรวจ” ประจำปี 2561

 • นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ลงพื้นที่บ้านวังหิน ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

 • 13 ตุลาคม 2561 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเ

 • เรือเอ็นพีเลิฟจิสติกส์ 2 (NP Lovegistics 2) เดินทางมาเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือนานาชาติตรัง

 • นายทวี สัตยาไชย ที่ปรึกษานายกอบจ.ตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

 • ครอบครัวจาก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จำนวน 5 คน และครอบครัวจาก อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 4 คน

 • นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เปิดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ

 • นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เปิดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ

 • หน้า 1 จาก 45 1 234...45