• วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการบุกเบิกถนน สายช่องขี้แรด - ควนสัมพันธ์ (ตอน 2)

 • วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการปรับปรุงผิวถนนจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • 20 สิงหาคม 2563 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการลับมีดกรีดยาง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งครก หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จ.ตรัง

 • 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามแผนการแจกจ่ายถุงยังชีพ การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอำเภอสิเกา

 • 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามแผนการแจกจ่ายถุงยังชีพ การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอำเภอหาดสำราญ

 • 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามแผนการแจกจ่ายถุงยังชีพ การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอำเภอปะเหลียน

 • 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามแผนการแจกจ่ายถุงยังชีพ การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอำเภอย่านตาขาว

 • 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามแผนการแจกจ่ายถุงยังชีพ การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอำเภอนาโยง

 • 17 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามแผนการแจกจ่ายถุงยังชีพ การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอำเภอกันตัง ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง

 • 12 สิงหาคม 2563 นายกิจ หลีกภัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • 7 สิหาคม 2563 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการลับมีดกรีดยาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านทุ่งปง ม.5 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง

 • 7 สิงหาคม 2563 ที่ศาลจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมสักการะถวายพวงมาลา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563

 • คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการลับมีดกรีดยาง ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดถนนสายโต๊ะบัน – ดุหุน หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมปล่อยปูม้า ในโครงการขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • หน้า 1 จาก 49 1 234...49