• อบจ.ตรัง ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสานต่อศาสตร์พระราชา

 • สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสานต่อศาสตร์พระราชา

 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย พร้อมด้วยนายมาตย์ ศรีประสิทธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อ.กันตัง เขต 4

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังโดยกองแผนและงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร “การทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม การแปรรูปสมุนไพร และอาชีพด้านหัตถกรรม”

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยกองแผนและงบประมาณ จัดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยกองแผนและงบประมาณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร “การทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค

 • คณะนายขำและคณะเพื่อนจาก อ.สะเดาจ.สงขลา มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมข้าราชการ

 • นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง พร้อมด้วยนายทวี สัตยาไชย

 • ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง)

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยกองแผนและงบประมาน

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยกองแผนและงบประมาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นำโดย นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน

 • คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ.ตรัง

 • คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

 • คณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ. ห้วยยอด จ.ตรัง ได้จัดทัศนศึกษาพาน้อง ๆ

 • นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ สังขาว นายก อบต.ในควน

 • หน้า 3 จาก 48 12 3 456...48