• องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโครงการวิจัย "รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการจัดการขยะพลาสติกในจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลอย่างบูรณการทุกภาคส่วนและยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง" วันที่

 • นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง และนายสมจิตร คงฉาง รองนายกอบจ.ตรัง

 • คณะครู-นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุล อ.สิเกา จ.ตรัง ได้จัดทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน

 • นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย ครั้งที่ 22 เ

 • เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย

 • คณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนลำภูลาเรืองวิทย์ จำนวน 64 คน ได้มาทัศนศึกษาเรื่องการทำถ่านไม้โกงกาง

 • นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง ลงพื้นที่ ในเขต ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน พบปะชนเผ่าซาไก

 • นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและให้การศึกษาอบรมการปลูกพริกไทยสายพันธุ์ปะเหลียน

 • นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง ร่วมงานเปิดบ้านสืบสาน แหล่งเรียนรู้ สู่ความพอเพียง

 • ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) นำเครื่องจักรกลไปซ่อมแซมถนนสายจิจิก-หนองหมอ

 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จำนวน167 คน ได้มาทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เตาเตาถ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง ได้เดินทางมาพูดคุยและอำลา นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง

 • อบจ.สงขลานำคณะ อสม.เชี่ยวชาญ จำนวน 200 คน มาทัศนศึกษาดูงาน

 • นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง)

 • คณะจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตตรัง

 • คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานจังหวัดตรังได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตาถ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง)

 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมในพิธีมอบหมวกนิรภัย

 • นายกิจหลีกภัย นายก อบจ.ตรัง พร้อมด้วย นายทวี สัตยาไชย ที่ปรึกษานายก อบจ.ตรัง

 • ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) นำเครื่องจักรกลไปซ่อมถนนสายหนองกก-ในควน ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

 • หน้า 4 จาก 48 123 4 567...48