• อบจ.ตรัง จัดอบรมสัมมนาโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 1 หวังยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจระดับมหภาค

 • นายกอบจ.ตรัง และพสกนิกรชาวตรัง ร่วมถวายราชสดุดี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 • นายกอบจ.ตรัง ร่วมในพิธีถวายถวายพระพรชัยมงคลฯ

 • นายกอบจ.ร่วมตักบาตรวันแม่

 • นายกอบจ.ตรัง ปล่อยขบวนรถยนต์เพื่อการท่องเที่ยว คาราวานครอบครัวสุขสันต์

 • นายกอบจ.ตรัง ร่วมงานวันรพี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

 • นายกอบจ.ตรัง ร่วมพิธีเปิดงานขนมเค้กเมืองตรัง ครั้งที่ 24

 • ประชาชนในพื้นที่ห้วยยอด สนใจร่วมฟังผลเจาะเลือดกับอบจ.ตรัง เป็นวันที่ 3

 • อบจ.ตรัง ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคลองน้ำเจ็ด สานต่อโครงการคลองสวยน้ำใส และป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

 • จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะตามนโยบายคสช.

 • นายกอบจ.ตรังร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมจ.ตรัง สู่ประชาคมอาเซียน

 • หน้า 48 จาก 48 1...454647 48