30 พ.ย. 2561 นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง ได้เดินทางมาพูดคุยและอำลา นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ เกื้ออรุณ รองนายกอบจ.ตรัง และนายสมจิตร คงฉาง รองนายกอบจ.ตรัง ในโอกาสที่ท่านกำลังจะเดินทางไปรับราชการที่จังหวัดอื่น ในโอกาสนี้ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้มอบกระเช้าพร้อมทั้งอวยพรให้ท่านท้องถิ่นจังหวัดตรัง เดินทางโดยปลอดภัยและประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน30 พ.ย. 2561 นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง ได้เดินทางมาพูดคุยและอำลา นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ เกื้ออรุณ รองนายกอบจ.ตรัง และนายสมจิตร คงฉาง รองนายกอบจ.ตรัง ในโอกาสที่ท่านกำลังจะเดินทางไปรับราชการที่จังหวัดอื่น ในโอกาสนี้ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้มอบกระเช้าพร้อมทั้งอวยพรให้ท่านท้องถิ่นจังหวัดตรัง เดินทางโดยปลอดภัยและประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน