4 ธ.ค. 2561 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จำนวน167 คน ได้มาทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เตาเตาถ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านในทอน หมู่ที่ 11 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง "พิพิธภัณฑ์คือสถานที่ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน"