6 กุมภาพันธ์ 2562 นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง ลงพื้นที่ ในเขต ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน พบปะชนเผ่าซาไก และชาวบ้านในพื้นที่ สอบถามชีวิตความเป็นอยู่และความเดือดร้อน นายแมวหนึ่งในชนเผ่าซาไกกล่าวว่า สิ่งที่เผ่าซาไกต้องการมากที่สุดตอนนี้คือต้องการถนนเพื่อเดินทางไปสู่ทับ (ที่อยู่อาศัย) ของชนเผ่าให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีระยะทางโดยประมาณ 2.5 กิโลเมตร ซึ่งตอนนี้มีชนเผ่าซาไกที่อาศัยอยู่ด้านบนทับเป็นชนเผ่าซาไก ตระกูลศรีลิพังจำนวน 35 คนด้วยกัน
อีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือ อยากให้ชาวเผ่าซาไกได้รับการศึกษา จะได้มีความรู้อ่านออกเขียนได้ เพราะตอนนี้ชนเผ่าซาไกตระกูลศรีลิพังได้อาศัยอยู่ที่หลักแหล่งเดิม ไม่ได้ย้ายที่อาศัยแบบที่ผ่านมา นายถาวร ตุลยนิตย์ ชาวบ้านในพื้นที่กล่าว