8 ก.พ. 2562 - คณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนลำภูลาเรืองวิทย์ จำนวน 64 คน ได้มาทัศนศึกษาเรื่องการทำถ่านไม้โกงกางในอดีตที่พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) ที่หมู่บ้านในทอน หมู่ที่ 11 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง "พิพิธภัณฑ์คือสถานที่ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน"