8 มี.ค. 2562 - มีคณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ. ห้วยยอด จ.ตรัง ได้จัดทัศนศึกษาพาน้อง ๆ ในระดับชั้นป.2-ป.6 รวม 73 คน มาทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เตาถ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) ที่หมู่บ้านในทอน หมู่ที่ 11 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง "พิพิธภัณฑ์คือสถานที่ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน" (ในการนำนักเรียนมาทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน รบกวนทางโรงเรียนช่วยแจ้งให้อบจ.ตรังทราบล่าวหน้า เพื่อที่ทางอบจ.ตรังจะได้เตรียมการต้อนรับ ขอบคุณครับ)