ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึง 21 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา ได้มีตู้สินค้าที่ส่งออกที่ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ไปแล้วทั้งหมด 940 ตู้ แต่ละตู้มีมูลค่าประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 320,000 บาท (1 เหรียญสหรัฐมีมูลค่าประมาณ 32 บาท) คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้นประมาณ 300,800,000 บาท