8 พ.ค. 2562 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านสว่างคีรี ต.โคกยาง อ.กันตัง เพื่อดูฝายมีชีวิต ฝายน้ำล้นที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงประสบภัยแล้ง โดยทางชาวบ้านในพื้นที่ นำโดย นายเจริญ รัตน์หิรัญ (ดำ) ส.อบต.โคกยาง และ นายยุ่นก้ำ จิ้วตั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านสว่างคีรี ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันระดมทุนขอสนับสนุนวัสดุในการก่อสร้าง ทั้งหินและปูนซีเมนต์ และได้รับการสนับสนุนทรายจำนวน 35 ลบ.ม.และกระสอบทรายจำนวน 500ใบจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายมีชีวิตที่สร้างกั้นลำนำคลองสว่าง ขนาดสันฝายยาว 10 เมตร ฐานกว้าง 3 เมตร สันฝายกว้าง 2 เมตร สูง 2เมตร โดยได้รับคำแนะนำรูปแบบการก่อสร้างจาก นายสำรอง ปราบแทน หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม อบจ.ตรัง

ด้วยความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน สลับผลัดเปลี่ยนกันทำงานสร้างฝายจนแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 2 เดือน “ถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งดีๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของคนในชุมชน ฝายน้ำล้นที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก และชาวบ้านจะเห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาไว้เพราะทุกอย่างมาจากน้ำพักน้ำแรงของทุกคน เป็นสมบัติของชาวบ้านทุกคน” นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวชื่นชม