10 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยกองแผนและงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร “การทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม การแปรรูปสมุนไพร และอาชีพด้านหัตถกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาการเรียนรู้บ้านมาบบอน หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง โดยมี นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอบรมในครั้งนี้เป็นการสอนทำสบู่ก้อน สบู่เหลว และแชมพูจากน้ำผึ้ง โดยคุณธีรศักดิ์ คงสมุทร วิทยากรผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ อาชีพด้านการแปรรูปสมุนไพร แก่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายจำนวนกว่า 30 คน ให้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวอิกช่องทางหนึ่ง