8 มิ.ย. 2562 - มีคณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดนราธิวาส จำนวนประมาณ 20 คน มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) ที่หมู่บ้านในทอน หมู่ที่ 11 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง "พิพิธภัณฑ์คือสถานที่ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน"