• ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนพฤษภาคม 2562

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562

 • หน้า 1 จาก 3 1 23