• ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559

 • แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 • หน้า 3 จาก 3 12 3